VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

RýCHLO

Peniaze môžete mať na účte už od 48 hodín od prvého kontaktu.

Pohodlne

Všetky starosti môžete nechať na nás. O všetko sa postaráme.

Bezpečne

Zmluvy autorizované advokátom. Právna pomoc pri každom kroku.

phone

PRVÝ KONTAKT

V prvom rade si veľmi vážime že ste sa s výkupom nehnuteľnosti obrátili na nás. Od prvého okamihu pristupujeme ku klientom individuálne, úctivo s plným nasadením. Náš cieľ je maximálne odbremeniť klienta od úkonov spojených s predajom nehnuteľností a najrýchlejší priebeh obchodného prípadu vrátane vyplatenia dohodnutej sumy. Pri prvom kontakte od vás budeme požadovať základné informácie o vašej nehnuteľnosti, vďaka ktorým sa uskutoční stretnutie na danej nehnuteľnosti.
chat

Stretnutie

Pri stretnutí nám ukážete nehnuteľnosť, ktorú chcete predať. Oboznámite nás s aktuálnym právnym stavom, prípadne exekúciami a inými ťarchami, ktoré sú na nehnuteľnosť uvalené. Taktiež nás oboznámite s vašimi požiadavkami a výhradami k predaji nehnuteľnosti.
euro

Ocenenie

Náš špecialista zhodnotí aktuálny stav nehnuteľnosti, zhodnotí všetky faktory ktoré ovplyvňujú trhovú cenu a ponúkne vám výkupnú cenu bytu. Vo výkupnej cene je zahrnutý všetok právny servis vrátane uhradenie všetkých poplatkov spojených s predajom nehnuteľnosti.
play

Začiatok spolupráce

Pokiaľ budete súhlasiť s výkupnou cenou môže sa začať spolupráca. Náš špecialista dá vypracovať kúpnu zmluvu právnikovi, prípadne pomôže s jednaním s exekútormi a následným vyčíslením zostatkov exekúcií.
person

Osobné dojednania

Ako náhle budú vypracované kúpne zmluvy a známe všetky zostatky z exekúcií dojednajú sa termíny uvoľnenia nehnuteľnosti. Prípadne sa určí lehota počas ktorej v nehnuteľnosti ešte môžete bývať, pokiaľ si nenájdete iné bývanie. Dojednajú sa termíny podpisu kúpnej zmluvy prípadne drobné korekcie z oboch strán.
transaction

Prevod nehnuteľnosti

Po odsúhlasení kúpnej zmluvy oboma stranami môžeme pristúpiť k jej podpisu a overenie podpisov u notára. Vklad do katastra nehnuteľností uskutočňujeme ihneď po pripísaní celkovej dohodnutej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
flag

Popredajný servis

Po vyplatení celkovej dohodnutej kúpnej ceny pripravíme preberací protokol na základe ktorého sa nehnuteľnosť reálne odovzdá so všetkými kľúčmi, opíšu sa stavy energií na základe ktorých odhlásime predávajúceho.